Privacy verklaring eServiceware.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.
Dit is de privacyverklaring van eServiceware.com B.V. (handelend onder de naam eServiceware), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27188437 en gevestigd aan Watermanweg 100, 3067 GG te Rotterdam. eServiceware valt hiermee onder het Nederlands recht.

Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

eServiceware als verwerker van persoonsgegevens

Via de website (www.eserviceware.com) en de cloud-diensten van eServiceware worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij eServiceware vinden we de privacy van onze klanten en medewerkers belangrijk en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de privacy van data te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen uit de wetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:
· Via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
· De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
· U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is;
· eServiceware passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
· Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag/verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website (www.eserviceware.com) bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen en/of vragen te stellen. Hierbij laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Vaak zullen dat bedrijfsgegevens zijn, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten en de doeleinden die daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het beveiligen van onze cloud diensten, het opsporen en tegengaan van fraude of misbruik en voor het versturen van facturen voor gebruik van onze diensten.

Meer specifiek verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het registratieproces dat u doorloopt om de eServiceware diensten in gebruik te nemen en een contract af te sluiten;
2. Het verlenen van toegang tot en (dagelijks) gebruik van de eServiceware cloud diensten;
3. Het verwerken van het door uw ingevulde (contact)formulier op onze website;
4. Het versturen per e-mail van nieuwsbrieven, tips & trucs, uitnodigingen voor webinars of andere product gerelateerde berichten, wanneer u daarvoor bent aangemeld;
5. Het beantwoorden van supportvragen die gesteld zijn in relatie tot het gebruik van de eServiceware diensten;
6. Het versturen van serviceberichten met betrekking tot onze diensten;

Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:
1. Registratie: Geslacht, Voorletters, Voornaam, Achternaam, Functieomschrijving, Telefoonnummer(s) en E-mailadres. Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Plaats, Land, Website, Algemeen email adres, Telefoonnummer(s) en KvK-nummer;
2. Toegang: Inloggegevens, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord;
3. Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, en eventuele gegevens die u uit eigen beweging invult in het bericht.
4. Nieuwsbrieven: Voornaam, Achternaam en E-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief is een afmeldmogelijkheid opgenomen.
5. Supportvragen: Voornaam, Achternaam en E-mailadres;
6. Serviceberichten: Voornaam, Achternaam en E-mailadres;
7. Marketingdoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, en eventuele gegevens die u uit eigen beweging invult in het bericht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. eServiceware gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij eServiceware geen cookies ontvangt..

Bewaartermijnen
eServiceware bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
eServiceware verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van de eServiceware diensten, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

Websitebezoek
Op de website van eServiceware worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

eServiceware maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van eServiceware bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Adwords kunt u hier vinden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van deze website goed door. Op die manier kunt u er van te voren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.

Sub-verwerkers
Leveranciers waarmee eServiceware noodzakelijke persoonsgegevens deelt:
* Visma Software – software leverancier - Binnen EU
* BrancheView – software leverancier - Binnen EU
* ScanSys – software leverancier - Binnen EU-
* Wsoft – software leverancier – Binnen EU
* Google – Tracking en Analytics
* Insight – Microsoft controle licenties – Binnen EU

Beveiliging
eServiceware vindt de bescherming van uw (persoons)gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik.

De website van eServiceware maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging en beschikbaarheid van de eServiceware diensten te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Hierbij vragen wij u zich te identificeren om misbruik te voorkomen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van uw persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de eServiceware diensten, het niet meer kunnen beantwoorden van supportvragen en/of het niet meer kunnen inloggen in de eServiceware cloud.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren een ieder om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er samen niet uit kunnen komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u vragen hebben over uw privacy, deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op via gegevensbescherming@eserviceware.com