Ontvangst over meerdere debiteuren of crediteuren splitsen

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een transactie op de bank over meerdere debiteuren of crediteuren verdeeld kan worden.  

Openstaande posten verrekenen (crediteuren)