Debiteuren- en crediteurenpost met elkaar verrekenen

In deze procedure wordt uiteengezet hoe posten van een debiteur en crediteur met elkaar verrekend kunnen worden.  

Exporteren vanuit Visma.net