Aanmaken nieuwe medewerker en koppelen aan bedrijfshiërarchie

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een nieuwe medewerker aangemaakt kan worden en gekoppeld kan worden op het juiste niveau in de bedrijfsstructuur.  

Afschriftregel verwerken met valutaverschillen