Transitorisch boeken via het memoriaal

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een journaaltransactie (geen factuur!) transitorisch geboekt kan worden.