Toevoegen subrekening

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een nieuwe subrekening toegevoeg kan worden aan Visma.net.                          Subrekeningen kunnen binnen de administratie gebruikt worden om de financiële data op te filteren of te rapporteren (bijvoorbeeld kostenplaatsen).