Toevoegen invoersoorten

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een invoersoort aangemaakt kan worden en beschikbaar kan worden gesteld in het verwerkingsvenster Bank/Kas.