Openstaande posten verrekenen (crediteuren)

In deze procedure wordt uiteengezet hoe ontvangen facturen en creditfacturen van een crediteur met elkaar verrekend kunnen worden.