Artikelen in bruikleen uitleveren, retour ontvangen en financieel verwerken


In deze procedure wordt uiteengezet hoe artikelen via een verkooporder uitgeleverd kunnen worden.
Retour ontvangen worden en financieel verwerkt (gefactureerd) kunnen worden.