Aanmaken nieuwe medewerker en koppelen aan bedrijfshiërarchie

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een nieuwe medewerker aangemaakt kan worden en gekoppeld kan worden op het juiste niveau in de bedrijfsstructuur.