Visma Approval aan AccountView


Fiatteren van inkoopfacturen 

 Hoe kunt u facturen laten goedkeuren vanuit AccountView naar uw fiatteurs. Die dit via een app kunnen doen. 
 
 

Inlezen bankmutaties vanaf versie 12