AccountView rapportage en dashboard

door Ms-Excel Add in


MS-Excel Add-in  

Je kunt bijvoorbeeld de MS-Excel rapporten met gegevens over meerdere administraties vanuit jouw AccountView software automatisch laten bijwerken. 
 
 

Transitorisch boeken in AccountView