Kort nieuws

Hoe wordt uw AccountView administratie 'btw 21% proof' per 1 oktober 2012?

01 augustus 2012

Per 1 oktober 2012 wordt voor alle bedrijven het algemene btw-tarief van 19% verhoogd naar 21%.

Nog niet zeker is, hoe wordt omgegaan met facturatie van diensten verricht voor 1 oktober 2012. Waarschijnlijk wordt een overgangsregeling ingesteld. Hierin zal worden bepaald dat dan het oude tarief (19%) wordt gehanteerd, net als bij de overgang van 17,5% naar 19% in 2001. Als de levering van de diensten of goederen plaatsvindt na 1 oktober, maar er wordt voor 1 oktober gefactureerd, dan dient het 21% tarief te worden gehanteerd. Dus het moment van levering van de diensten of goederen is bepalend voor het tarief.

De btw verhoging heeft diverse gevolgen voor uw administratie in AccountView. 
De mate waarin is afhankelijk van uw licentiesamenstelling en gebruik.
Om het nieuwe 21% tarief door te voeren kunt u kiezen uit twee opties:
A. Het btw percentage van uw huidige code wijzigen van 19% naar 21%
B. Nieuwe btw-code(s) voor het 21% tarief aanmaken

eServiceware adviseert u met klem om nieuwe btw-code(s) aan te maken voor de 21%.

  • U dient naar alle waarschijnlijkheid zowel 19% als 21% (tijdelijk) naast elkaar te gebruiken.
  • Daarnaast geldt dat als u een corectie in oude perioden doorvoert waarin u 19% heeft gebruikt, deze tegen 21% zal worden bewaard.
  • Indien uw administratie om wat voor reden dan ook moet worden herboekt, zullen alle btw boekingen tegen 21% worden opgeslagen.

Naast het aanpassen van de stamgegevens van de btw-codes, dienen ook de koppelingen in andere stamgegevens te worden gecontroleerd en gecorrigeerd. U kunt de btw-code tenslotte aan vele stamgegevens koppelen, denkt u aan; debiteuren/crediteuren, artikelen, grootboek, autocodering, instellingen, artikelgroepen, scansjablonen, invoersjablonen, import-definities, lay outs (factuur, orderbevestiging, inkoop) ed.

Hoe helpt eServiceware u om uw AccountView administratie btw 21% proof te maken?

  • Alle klanten met een lopend support contract bij eServiceware bieden wij een gratis impact-analyse aan. De impact-analyse levert u een document op mer daarin alle 27(!) aandachtspunten binnen uw administratie inzake de btw verhoging. Dit document wordt met u besproken zodat u kunt bepalen of u wijzigingen zelf doorvoert of (betaald) door eServiceware laat doorvoeren.
  • Alle klanten met een zilver support contract bij eServiceware ontvangen naast een gratis impact-analyse ook een gratis online consult om de administratie(s) btw 21% proof te maken.
  • Alle klanten met een goud support contract bij eServiceware ontvangen naast een gratis impact-analyse ook een gratis consult op locatie om alle administraties btw 21% proof te maken.
  • Klanten zonder support contract bij eServiceware kunnen de impact-analyse via een online consult laten uitvoeren of alsnog een support contract afsluiten.

Voor advies kunt u bellen naar 010-270 91 80 of een e-mail sturen naar sales@eserviceware.com.
Voor het aanvragen van een impact-analyse, klik hier.