Kort nieuws

AccountView BV hernoemd naar Visma Software BV

01 juli 2012

www.accountview.nl linkt door naar de Visma site. Dit ís het AccountView product.

Al diverse jaren maakt AccountView BV onderdeel uit van de Visma groep. Per 1 juli 2012 is AccountView BV hernoemd en onderdeel van Visma Software BV.
Dit brengt mogelijk voor u enige onduidelijkheid met zich mee, wat wij betreuren. Na het intypen van www.accountview.nl wordt u doorgeleid naar http://nl.visma.com/financieel/. waar u in eerste instantie de productnaam AccountView niet vindt. Zodra u 1 niveau verder klikt ziet u dat de hele site wel is opgebouwd rond het voor u bekend zijnde AccountView product.

directie eServiceware