Kort nieuws

GDPdU - export module voor AccountView

11 mei 2012

Audit-file voor Duitse belastingdienst

eServiceware heeft in nauwe samenwerking met Nic Wilms Software en twee klanten een module ontwikkeld, speciaal voor AccountView-gebruikers met een Duitse administratie.

In de module Landuitbreiding Duitsland wordt het versturen van een audit-file voor de Duitse belastingdienst ( GDPdU ) niet ondersteund. Vanuit de markt kwam echter wel de uitdrukkelijke wens en daarom heeft eServiceware hier een passende oplossing voor gerealiseerd met Nic Wilms Software.

De module biedt AccountView-data aan in het GDPdU-export formaat, conform de eisen die de Duitse belastingdienst stelt aan het aanleveren van deze gegevens. De module is beschikbaar vanaf de Team-versie en voor alle klanten die een BM SDK CAL module in de licentie hebben.

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar sales@eserviceware.com of bellen naar 010-2709180